KARIERA
Przekonani o tym, że to ludzie odgrywają kluczową rolę w procesie, dzięki któremu możemy budować przyszłość naszej organizacji, zapewniając rozwój Grupy i realizację nowych celów, BA silnie inwestuje w rozwój kapitału ludzkiego.

Poprzez jasne metody używane do oceny osiągnięć, analizy potencjału i rozwoju kariery, BA stara się być organizacją przejrzystą i motywującą, co pozwala pracownikom podejmować ambitne i satysfakcjonujące wyzwania, zapewniając zawodowy rozwój i osiągnięcie równowagi pomiędzy życiem osobistym i profesjonalnym.

Chcemy wzmacniać, wykorzystywać, przekazywać i zarządzać wiedzą oraz doświadczeniem każdej jednostki, prowadząc do rozwoju jej umiejętności, stale dostosowując zakres odpowiedzialności zgodnie z oczekiwaniami rozwoju każdej jednostki, należącej do naszego zespołu.

YOUNG ENGINEERS, BA - OPIS PROGAMU
KARIERA KARIERA KARIERA
KARIERA
KARIERA